Hva er vindmåling?

Alle vindkraftprosjekter må gjennomføre fysiske målinger av vinden i et aktuelt område. Hva betyr dette praksis?

For å finne ut om vindforholdene i et område benyttes avanserte datamodeller og -analyser. Men dette er ikke nok – vi må også gjøre fysiske målinger av vinden over en viss periode, for å finne ut mer om det faktisk er potensiale for en vindpark i området.

Fakta om vindmåling

  • Vindmålemasten har en høyde på ca 100 meter.
  • Vindmålemasten monteres seksjonsvis og fraktes inn med helikopter.
  • Masten forankres i fjell og med bruk av barduner.
  • Masten har påmontert utstyr som måler vind og ising i en periode på opptil to år.
  • Utstyret er selvforsynt med strøm via et eget aggregat.
  • Krav fra Luftfartsverket gjør det nødvendig med et rødt lys i toppen av masten.