Hva er nytt på Kjølberget vindkraftverk?

Austri Kjølberget DA legger ut informasjon her på denne siden som et ledd i å informere publikum og interessenter om prosjektets fremdrift og status. Etter noen uker med varierende vær og aktiviteter, er det nå klart for en oppdatering igjen.

En viktig milepæl for prosjektet ble passert før jul da anlegget ble koblet opp mot det oppgraderte 132 kV strømnettet. Det er godt å ha det på plass, siden det innebærer at det nå ikke er noen begrensninger for maksimal produksjon fra vindkraftverket.
– Vi er strålende fornøyd med det fine samarbeidet med Elvia, den gode fremdriften og jobben som er gjort, sier daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.

Pause i produksjonen
Som tidligere informert, er noen av de ti monterte turbinene på Kjøberget vindkraftverk midlertidig satt på pause i påvente av en utredning om årsaken til en hendelse med tilsvarende vindturbiner på et annet prosjekt i Sverige.
– Vi har nå fått mer informasjon og kunnskap fra turbinleverandøren Vestas, som har orientert om at den aktuelle vindturbinen i Sverige var i drift da hendelsen med et turbinblad som løsnet fra maskinhuset/navet, som ledet til kraftig ubalanse som i sin tur medførte at hele turbinen kollapset.
– Undersøkelser viser at feilen hører til området rundt sammenføyningen mellom turbinbladet og maskinhuset/navet. Ettersom samtlige turbinblad har spesifikke identitetsnummer, har det vært enkelt for Vestas å identifisere de 15 turbinbladene i Kjølberget som kommer fra den begrensede produksjonsserien med feil. Vi jobber fortsatt sammen med Vestas og vår totalleverandør OX2 for å finne en løsning for de totalt syv turbinene (turbin 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13) på Kjølberget, som er påvirket av denne feilen. Vi har per i dag ingen konkret tidsplan å forholde oss til, men håper på en rask løsning, sier Axelsson.


Ekstraordinært sikkerhetstiltak og status
– Turbinene som produksjonsmessig er satt på pause representerer et ekstraordinært sikkerhetstiltak og vi er ikke urolig for de turbinene som er i drift. Likevel vil jeg minne om at det er viktig at publikum respekterer restriksjoner for adkomst til anleggsområdet. Det er nå ekstra relevant i forbindelse med testing og idriftsetting, og ikke minst i perioden med risiko for ising, sier Axelsson, som forklarer videre at Vestas har gjennomført et vellykket bytte av et defekt turbinblad på turbin nummer ti i forrige uke (bildet). Dermed er denne turbinen komplett med turbinblad som ikke kommer fra den begrensede produksjonsserien med feil.
I forbindelse med testing og idriftsetting, kan justering av driftsstatus raskt endres, men status per dags dato er: 

  • Turbin 2, 4, 7 og 12 er satt på pause på grunn av defekte turbinblad.
  • Turbin 9, 11 og 13 er ikke montert på grunn av defekte turbinblad.
  • Idriftsetting, tester og justeringer foregår på turbin 1, 3, 5, 6, 8 og 10.


På dette kartet visualiseres plasseringen av samtlige turbiner på Kjølberget vindkraftverk.