Hinderlys på Raskiftet vindkraftverk

I en periode har hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk blinket konstant. Austri jobber sammen med leverandører og entreprenører for å rette feilen så fort som mulig. Årsaken til at radarstyringen ikke bare slår seg på ved behov er komponentfeil som fører til at hele systemet går inn i en feilsikker tilstand som innebærer at lysene blinker konstant.
– Vi forstår og beklager ulempene dette medfører for nærmiljøet, men situasjonen er slik at det er krav fra myndigheter om lys og de kan ikke slås av, sier daglig leder Magnus Axelsson.

Fakta om radarstyrte hinderlys
Det er installert hinderlys på 20 av 31 vindturbiner på Raskiftet vindkraftverk. Når lysene er tent, er det et hvitt, blinkende lys. Luftfartstilsynet setter kravene til lysmarkering. Hver lampe har en lysintensitet opp til 100 000 candela. Lysintensiteten forandrer seg i henhold til lysforholdene (dag, skumring eller natt).

For å redusere lysbelastningen for nærmiljøet, er det installert et radarbasert system som skal sørge for at lysene lyser når det kommer fly i nærheten av kraftverket. Det er viktig at det alltid er lys når det er fly over Raskiftet, eller risiko for at det kommer fly inn i området. Systemet fungerer slik at det holder lysene slukket når det ikke er registrert fly. I tillegg kan lysene tennes ved spesielle værfenomener. Det er også installert infrarøde lys på toppen og midt på skaftet av 20 av turbinene. De lyser permanent, men er ikke synlig for det blotte øye.