God fremdrift på Raskiftet

Austri Raskiftets totalentreprenør OX2 melder om gode arbeidsforhold, til tross for frost og snø i anleggsområdet på Raskiftet vindkraftverk. Nå tar prosjektet julefri, men vil starte igjen etter nyttår.

-Snøen kom tidlig i november, men det har ikke påvirket fremdriften. Det er fremdeles gode forhold for det pågående anleggsarbeidet, sier projektsleder for OX2 Johan Höök.

Det er nå om lag åtte gravemaskiner i arbeid.  I tillegg pågår avskoging i den nordre delen av planområdet. Avskogingen i kraftledningstraseen vil fortsette gjennom vinteren.

-Grunnarbeider er nå gjennomført for tilkomstveiene for turbinene i den sørlige delen av vindkraftverket. Nå gjennomføres grunnarbeider på veier i sentrale og nordlige deler av området. Ved turbinposisjonen og steinbrudd i den sørlige delen pågår sprenging og steinknusing.  Det jobbes også med å legge forsterkningslag på veiene, sier Höök.

Prosjektet vil nå ta en to ukers pause i forbindelse med jul, men vi vil starte veiarbeid, sprengning og steinknusing etter nyttår, men i noe mindre omfang.

-Vi håper å kunne fortsette med steinknusing gjennom hele vinteren, men bygging av veier vil måtte anpasses de rådende vær- og snøforhold, sier Höök.

I drift i 2019
I løpet av sommeren og høsten 2017 vil veier, logistikkflater og fundament for vindturbinene ferdigstilles. Samtidig vil byggingen av ny transformatorstasjon og kraftledning igangsettes. 31 vindturbiner skal etter planen settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket.