God fremdrift på Kjølberget vindkraftverk

Arbeider med grøfting for legging av strømkabler.

– Samtlige fundamenter til de 13 vindturbinene er nå ferdigstøpt. Samtidig er alle vegene og kranoppstillingsplassene som skal benyttes for turbinmontasjearbeidet stort sett ferdige, sier prosjektleder i OX2 Johan Höök.

Det foregår fremdeles arbeider på Kjølberget, men anleggsaktivitetene er betydelig lavere nå.

Det legges fremdeles strømkabler i nordlige deler av anleggsområdet. Arbeider med fjellforankring av turbinfundamenter pågår også. Arbeidene med servicebygg har også startet og vil pågå vinteren. Jeg er godt fornøyd med fremdriften og vi ligger godt an til å ta imot vindturbiner for montasje til sommeren, sier Höök.

OX2 er totalentreprenør for utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk, og utførte samme rolle i utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk.

For mer informasjon om de pågående arbeidene kan Johan Höök kontaktes på telefon +46 70 623 69 90.

Ferdig turbinfundament