Gjenstående arbeid ved Kjølberget vindkraftverk

Austri Kjølberget DA planlegger å starte opp utbedring av turbinene på Kjølberget vindkraftverk i månedsskiftet april-mai. Turbinene ble tidligere satt på pause på grunn av en hendelse med tilsvarende vindturbiner på et prosjekt i Sverige.

Turbinleverandøren Vestas har funnet årsaken til hendelsen og kommet med en løsning på problemet. Dermed starter arbeidet igjen. Det medfører transport av kran, krandeler, turbinblader og andre komponenter til og fra Kjølberget.
– Av hensyn til sikkerhet og arbeidet, ber vi publikum ta hensyn til transporten og unngå ferdsel og parkering langs veien til Kjølberget vindkraftverk i denne perioden, oppfordrer daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.

Utsatt ferdigstilling
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innvilget Austri Kjølberget DA utvidet frist for idriftsettelse av anlegget. Den nye fristen er 31. oktober 2021.
– Vi er jobber for å nå denne fristen og er optimistiske med hensyn til fremdriftsplanen, sier Axelsson, som forklarer at det vil pågå byggearbeid ved Kjølberget vindkraftverk gjennom våren og sommeren 2021. Området er i den perioden et anleggsområde.
– Det innebærer dessverre at Finnskogledens originale trase igjennom Kjølberget ikke kan benyttes i denne perioden. I praksis blir det en videreføring av fjorårets løsning, der publikum må benytte midlertidig rute i terrenget øst for vindkraftverket, eller alternativ rute som følger veien vest for vindkraftverket (se bildet under), forklarer Axelsson. Når anleggsarbeidet er ferdig, skal den opprinnelige Finnskogleden ryddes og merkes på nytt. Austri Kjølberget DA har dialog med Finnskogen Natur & Kulturpark i denne prosessen.
– Så snart det er klart for allmenn ferdsel langs Finnskogleden inne i planområdet, blir det informert om dette, sier Axelsson.

Kontaktinformasjon
Hvis du planlegger å gå Finnskogleden forbi vindkraftverket i vår eller sommer, men er usikker på hvor du kan gå, kan du kontakte Austri Kjølberget DA v/Vegard Moberget, tlf. 909 39 280, eller Geir Aasvestad, tlf. 952 95 310. OX2s prosjektleder Johan Höök kan også kontaktes på tlf. +46 706236990.