Fylkesveg 562 Vestisdevegen av Osensjøen utbedres

Austri Raskiftet har inngått avtale med Statens vegvesen om å gjennomføre utbedringstiltak på deler av fylkesveg 562. Arbeidet vil gjennomføres av prosjektets totalentreprenør OX2.

-Utbedringstiltakene er i tråd med Statens vegvesens krav for oppgradering av vegen til bruksklasse Bk10 for å kunne håndtere anleggstrafikk i forbindelse med utbygging og drift av Raskiftet vindkraftverk. Vegarbeidet planlegges gjennomført innen utgangen av 2017, sier prosjektleder i OX2 Johan Höök.

Utbedringstiltakene vil skje på vegstrekningen fra kryss med fylkesveg 561 ved søndre enden av Osensjøen til kryss Rubbholvegen. Tiltakene omfatter utskiftning av 20 stikkrenner og utbedring av 11 eksisterende stikkrenner. Totalt 7,9 kilometer med grøfter vil renskes, og enkelte korte strekk av vegen vil også gruses. Beregnet kostnad for arbeidet er om lag fire millioner NOK.

Nødvendig utbedring
Hedmark fylkeskommune er vegeier, og har hovedansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveg 562.

-Utbedringene av fylkesveg 562 er nødvendig for anleggstrafikken som planlegges gjennomført i forbindelse med utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Samtidig er det positivt at utbedringene kommer alle brukerne av vegen til gode. Derfor var det viktig for Hedmark fylkeskommune å få til en slik avtale med utbygger av Raskiftet vindkraftverk, sier fylkesråd i Hedmark fylkeskommune Anne Karin Torp Adolfsen.

Ønsker arbeidet velkommen
Trysil kommune ønsker arbeidet med fylkesvegen velkommen.

-Nå igangsettes utbedringer av fylkesveg 562 i henhold Statens vegvesens standarder, og dette er et positivt og viktig tiltak som vil bidra til å løfte kvaliteten på vegen. Inntektene til Trysil kommune fra Raskiftet vindkraftverk vil komme fra 2019 og vi vil vurdere å bruke deler av midlene til infrastrukturtiltak slik som veg. Vi ønsker også fylkeskommunen velkommen på banen for å sikre videre utbedringer av vegen, sier ordfører i Trysil kommune Erik Sletten.