Fortsatt god fremdrift på Kjølberget

I forbindelse med korona-situasjonen er det innført rutiner etter helsemyndighetenes anbefalinger på Kjølberget. Det har ikke påvirket fremdriften i arbeidet, men planlagt åpen dag utsettes til høsten.

Etter planen skulle det arrangeres åpen dag på Kjølberget i sommer, men på grunn av korona-situasjonen utsettes den til høsten. For øvrig er det nå full byggeaktivitet på anlegget. Transformatorstasjonens kontrollbygg er levert og montert, og kablingen fra stasjonen til utendørsanlegget pågår nå.

– Ferdigstillingen av turbinfundamentene er godt i gang, og justering av veier, kranoppstillingsplasser pågår. Dette arbeidet skal være ferdig til sommeren når leveransen av turbinene kommer, sier prosjektleder Johan Höök i OX2, som står for utbyggingen av vindkraftverket. Han legger til at veiene nå er klare til bruk etter vårløsningen, og nå når snøen har smeltet, pågår det opprydding etter vinterens arbeid.
– Arbeidet med servicebygningen går som planlagt og er snart klart til bruk, sier han.