Første turbin på plass

Arbeidet på Kjølberget vindkraftverk pågår for fullt og den første av 13 turbiner er nå satt opp.

Store transporter fortsetter å ankomme Kjølberget i løpet av høsten, og Austri anmoder turgåere om å ikke parkere biler langs veien inn til vindkraftverket på grunn av fremkommeligheten for transportene.

Jakt og stor anleggsaktivitet
Elgjakten i området starter 25. september.

– Vi har gjennomført et bra koordineringsmøte med berørte jaktlag. Småviltjegere som er usikre på hvor arbeidet nå pågår kan ta direkte kontakt med meg på telefon +46 70 623 59 90. Vi arbeider parallellt på samtlige 13 turbinposisjoner, og av sikkerhetsmessige hensyn vil vi ikke at noen skal jakte nærmere enn 400 meter fra turbinposisjonene uten at det er godkjent, sier Johan Höök i OX2, som står for utbyggingen av vindkraftverket.

For øvrig får åtte av vindturbinene installert hinderlys som følge av myndighetenes krav.