Forhåndsmeldinger for Raskiftet og Kvitvola

Melding med forslag til utredningsprogram er nå tilgjengelig  for Austri Vinds to vindparkprosjekter.

Austri Vind DA har startet planleggingsarbeidet for mulige vindkraftverk i Trysil/Åmot og Engerdal kommuner i Hedmark. I den forbindelse er det sendt inn en forhåndsmelding til NVE.

En slik melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Meldingen er derfor basert på foreløpig informasjon og selve prosjektet blir beskrevet på et forholdsvis generelt grunnlag.