Forbereder for økt byggeaktivitet på Kjølberget

Arbeidet på Kjølberget går etter planen. Det er for tiden liten aktivitet på anlegget, og arbeidet er derfor ikke direkte påvirket av korona-situasjonen.

– Nå pågår innvendig arbeid med servicebygningen og fjerning av snø fra veier og kranoppstillingsplasser for å påskynde snøsmeltingen, slik at anleggsaktiviteten kan øke etter påske, sier prosjektleder Johan Höök i OX2, som står for utbyggingen av vindkraftverket. Etter påske starter installasjonsarbeidet i transformatorstasjonen og ferdigstilling av veier og turbinfundament. Dette arbeidet skal være ferdig til sommeren når leveransen av turbinene kommer.

Veier og opprydding
I løpet av våren når snøen smelter og telen går, blir veiene svake og leirete.
– Vi ber derfor alle om å bruke veiene til området minst mulig. Når snøen er borte avdekkes også skrap og rester fra høstens og vinterens arbeid, og anleggsplassen kan oppleves som rotete. Generell opprydding av området inngår er planlagt før sommeren, sier Höök.