Brosjyre Kjølberget vindkraftverk

Austri har sendt forhåndsmelding til NVE om Kjølberget vindkraftverk i Våler. I den forbindelse er det laget en brosjyre.

Informasjonsbrosjyre