Austri inviterer lokalt næringsliv til informasjonsmøte

Austri inviterer lokalt næringsliv i forbindelse med mulig vindkraftutbygging i Hedmark.

Austri Vind planlegger å bygge opptil 250 MW med vindkraft i Hedmark fylke innen 2020. Raskiftet, Kvitvola og Kjølberget vindkraftverk kan medføre investeringer på opp mot 3,5 milliarder kroner, og gi betydelige muligheter for lokale leverandører i sektorer som bygg og anlegg, bergverk, service, vedlikehold, salg, overnatting, servering osv.

Austri inviterer herved til informasjonsmøte om mulighetene for regionalt næringsliv. OX2, som er Austri sin samarbeidspartner, vil delta og orientere på møtet. Selskapet har stått for ca halvparten av storskala landbasert vindkraft i Sverige. www.ox2.com

Sted: Søre Osen samfunnshus

20. mars 2015 kl. 10.00 – 12.00.

Påmelding innen 13. mars til: hakon.rustad@eidsivaenergi.no eller pr SMS på tlf.  45269500

Møtet er relevant for den som vurderer å kunne levere varer og tjenester i byggeperioden. Byggeprosjektene gir mulighet for et bredt spekter av leveranser både med hensyn til bransje og størrelse. Etter byggefasen vil det være arbeidsoppdrag knyttet til drift og vedlikehold av den infrastruktur som etableres.