Arbeidet går som planlagt

Det er nå full byggeaktivitet på Kjølberget og snart klart for turbinleveransen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hatt inspeksjon på Kjøberget, og hadde ingen merknader av betydning for arbeidet. Transformatorstasjonen er ferdigstilt, og både Elvia og Trønder Energi har installert fjernkontrollsystem for sine deler av strømtilførselen.
– Servicebygningen er snart klar til bruk som planlagt, og det jobbes med ferdigstilling av turbinfundamentene og justering av veier. Kranoppstillingsplasser er ferdige og klare for leveransen av turbiner nå i juli, sier prosjektleder Johan Höök i OX2, som står for utbyggingen av vindkraftverket.