Anleggsaktiviteten på Kjølberget går som planlagt

– Vi er godt i gang med arbeidet igjen etter nyttår, sier prosjektleder Johan Höök i OX2. Det er for tiden 10 personer fra OX2 som jobber på anlegget med blant annet boring og støping av ankerhull på vindturbinenes fundamenter.

Kabelleggingen i den nordre delen av anleggsområdet går som planlagt, og ferdigstillingen av servicebygget som ble satt opp i januar pågår for fullt.
– Nettselskapet Elvia har dessuten startet arbeidet med oppgraderingen av luftlinjen mellom Elverum og Kjølberget. Arbeidet består i å rive eksisterende 66 kV linje og bygge ny 132 kV linje i samme trase, sier Höök.

Servicebygningen ble satt opp i januar
Det jobbes nå innvendig i serviebygningen


Selskapet OX2 er totalentreprenør for utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk. De utførte samme rolle i utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk.

Ønsker du informasjon om Kjølberget vindkraftverk?
Ta kontakt med Johan Höök på telefon +46 70 623 69 90 eller e-post johan.hook@ox2.com

Kabellegging langs veien
Nettselskapet Elvia har startet med montering av stolper på ny luftlinje
De siste stolpene på strømnettet nær Kjølberget