Alle turbiner i drift på Kjølberget

Siden midten av september har alle turbinene på Kjølberget vindkraftverk vært i drift.

– Det representerer en viktig milepæl i prosjektet og vi er naturligvis glade for å være i gang for fullt i god tid før den mest vindrike sesongen starter, sier daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA.

Prosjektets entreprenører arbeider nå intensivt med istandsetting av hele prosjektområdet inkludert adkomstveien.
– Vi håper å være ferdig med dette arbeidet i høst, sier Axelsson. Noen vindturbiner blir sannsynligvis stoppet i visse perioder på grunn av inntrimming og finjusteringer.
– Det er helt normalt, sier Axelsson.

default