Raskiftet vindkraftverk, Trysil/Åmot, Innlandet

Raskiftet vindkraftverk i kommunene Åmot og Trysil i Innlandet fylke. Kraftverket har 31 vindturbiner som årlig gir om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar energi. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

Austri Raskiftet er eid av Hafslund Eco (20 prosent), Gudbrandsdal Energi (20 prosent) og Stadtwerke München (60 prosent). Det svenske vindkraftselskapet OX2 har stått for utbyggingen, og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen. Utbyggingen ga lokale inntekter gjennom nye arbeidsplasser og kjøp av varer og tjenester. Åmot og Trysil kommuner og lokale grunneiere sikres årlige inntekter av Raskiftet vindkraftverk.

Raskiftet vindkraftverk ble satt i drift vinteren 2018/2019.

Fakta om Stadtwerke München
Stadtwerke München (SWM) er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by. Selskapet har 9 700 ansatte og en årlig omsetning på 6,1 milliarder Euro (2014). SWM har mål om å etablere en portefølje på om lag 7,5 TWh ny fornybar kraft innen 2025, og ser på Norden som et interessant marked. SWM ønsker industriell tilstedeværelse i Norden gjennom etablering og deleierskap i norske/nordiske selskap.