Om vindkraft

Vindkraft er produksjon av elektrisitet ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi ved hjelp av vindturbiner.

Et liv uten elektrisk energi, eller bruk av bilen som fremkomstmiddel, er i dag helt utenkelig. Samtidig vil fossile ressurser som olje og kull ta slutt en gang, og klimaet lider under bruken av disse energikildene. Det fører til utslipp av klimagasser, som igjen påvirker miljøet i negativ retning.

Olje og kull må erstattes med fornybar og miljøvennlig energi, som for eksempel vindkraft. Vannkraft er et annet eksempel på en fornybar energikilde, men det er begrenset hvor mye vannkraft som kan bygges ut i Norge.

Et vindkraftverk gir ikke bare fornybar energi, men også lokal verdiskaping. Det er dessuten økonomisk bærekraftig med de rette rammevilkårene på plass.

Les mer om vindkraft her: