Om Austri Vind

Austri Vind drifter og bygger vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap.

Produksjon av fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer.

Innlandet har rike energiressurser i form av vannkraft og bioenergi. Det ser ut til at distriktet i tillegg kan ha et stort potensial for utbygging av vindkraft. Austri Vind jobber med å kartlegge mulige områder for bygging av vindmølleparker i Innlandet i samarbeid med kommunene og andre grunneiere.

Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen, skaper verdier og nye arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode.

Austri Vind legger stor vekt på åpen kommunikasjon og at eventuelle utbygginger skjer i godt samarbeid med kommuner, grunneiere og lokalbefolkning.

Austri Vind har i dag konsesjon på to vindkraftverk som er organisert i to ulike selskap:

Raskiftet vindkraftverk, er organisert gjennom selskapet Austri Raskiftet DA som eies av Stadtwerke München GmbH (60%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og Hafslund E-CO (20%).

Styrende organ, Austri Raskiftet DA:

  • Thomas Eisele
  • Stig Morten Løken
  • Per Oluf Solbraa

Kjølberget vindkraftverk, som er under utbygging, er organisert gjennom selskapet Austri Kjølberget DA som eies av Stadtwerke München GmbH (60%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%), Hafslund E-CO (20%).

Styrende organ, Austri Kjølberget DA:

  • Thomas Eisele
  • Stig Morten Løken
  • Per Oluf Solbraa

Austri – mytologi og realitet
I Norrøn mytologi er jorden flat, og himmelen er spent i bue over den. Fire dverger holder den oppe, en i hver himmelretning. De fire styrer også vindene. Dvergen Austri holder himmelhvelvingen opp i øst, og styrer østavinden. Austri og hans oppgaver er mytologi. Vindkraft i Innlandet er realitet. Austri Vind har ansvaret for moderne og miljøriktig utnyttelse av regionens vindressurser. Det gir fornybar energi for fremtiden!

Kontakt: 

Magnus Axelsson, daglig leder:
Epost: magnus.axelsson@austri.no,
Tlf.:+47 994 09 735

Vegard Moberget, driftsleder:
Epost: vegard.moberget@austri.no
Tlf.:+47 909 39 280

Ivan Nergaard, driftstekniker:
Epost: ivan.nergaard@austri.no
Tlf.: +47 959 81 851

Media:
Ragnhild Abrante, kommunikasjonsansvarlig
Epost: ragnhild.abrante@hafslundeco.no
Tlf.: +47 959 81 387