Om Austri Vind

Austri Vind bygger og drifter vindkraftverk i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap.

Innlandet har rike energiressurser i form av vannkraft, bioenergi og vind. Produksjon av fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer. Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen og skaper verdier og nye arbeidsplasser i Innlandet.

Austri Vind legger stor vekt på åpen kommunikasjon og utbygginger skjer i godt samarbeid med kommuner, grunneiere og lokalbefolkning.

Austri Vind har i dag konsesjon på to vindkraftverk som er organisert i to ulike selskaper:

Raskiftet vindkraftverk, er organisert gjennom selskapet Austri Raskiftet DA, som eies av Stadtwerke München GmbH (60 prosent), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 prosent) og Hafslund Eco (20 prosent).

Kjølberget vindkraftverk, er organisert gjennom selskapet Austri Kjølberget DA, som eies av Stadtwerke München GmbH (60 prosent), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 prosent) og Hafslund Eco (20 prosent).

Styrende organ, Austri Raskiftet DA:

  • Thomas Eisele
  • Stig Morten Løken
  • Per Oluf Solbraa

Kjølberget vindkraftverk, som er under utbygging, er organisert gjennom selskapet Austri Kjølberget DA som eies av Stadtwerke München GmbH (60 prosent), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 prosent), Hafslund Eco (20 prosent).

Styrende organ, Austri Kjølberget DA:

  • Thomas Eisele
  • Stig Morten Løken
  • Per Oluf Solbraa

Austri – mytologi og realitet
I Norrøn mytologi er jorden flat, og himmelen er spent i bue over den. Fire dverger holder den oppe, en i hver himmelretning. De fire styrer også vindene. Dvergen Austri holder himmelhvelvingen opp i øst, og styrer østavinden. Austri og hans oppgaver er mytologi. Vindkraft i Innlandet er realitet. Austri Vind har ansvaret for moderne og miljøriktig utnyttelse av regionens vindressurser. Det gir fornybar energi for fremtiden!

Kontaktpersoner:
Jan Roger Broen, daglig leder:
E-post: jan.roger.broen@austri.no,
Tlf.:+47 951 05 621

Vegard Moberget, driftsleder:
E-post: vegard.moberget@austri.no
Tlf.:+47 909 39 280

Ivan Nergaard, driftstekniker:
E-post: ivan.nergaard@austri.no
Tlf.: +47 959 81 851

Media:
Ragnhild Abrante, kommunikasjonssjef
E-post: ragnhild.abrante@hafslundeco.no
Tlf.: +47 959 81 387