Konsesjonssøknad for Raskiftet

Konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot er oversendt til NVE. -Nå når denne søknaden er sendt, har vi nådd en milepæl for arbeidet med vindkraftprosjekter i Innlandet. Konsesjonssøknaden for Raskiftet er den første konsesjonssøknaden for vindkraft som Austri og Eidsiva er involvert i, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind. Det er Austri […]

Støysonekart for Raskiftet

Det er utarbeidet et støysonekart for Raskiftet. Kartet viser hvilke områder som blir berørt, og i hvilken grad. Støysonekart, Raskiftet

Utkast til utredningsprogram – Raskiftet

Her finner du Austri Vinds utkast til konsekvensutredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk. Bakgrunnen for utkastet er også vedlagt. Utkast til utredningsprogram Bakgrunn for utredningsprogram

Folkemøter i Trysil/Åmot og Engerdal

I forbindelse med innsendte forhåndsmeldinger arrangerer NVE offentlige møter om Austri Vinds vindkraftplaner i Trysil/Åmot og Engerdal. Austri Vind vil være tilstede og informere om planene. Trysil/Åmot – Raskiftet vindkraftverkTirsdag 4. oktober kl 19.00, Søre Osen samfunnshus. Engerdal – Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverkOnsdag 5. oktober kl 19.00, Engerdal samfunnshus.

Målemast montert i Engerdal

Austri Vind har montert en vindmålemast på Gråhøgda, vest for Engerdal sentrum i Hedmark. Den ca 60 meter høye masten skal stå oppe i opptil to år for å måle vindforholdene i området. Dermed er Austri Vinds andre vindmålemast et faktum. Fra før har Austri Vind satt opp en vindmålemast på vestsiden av Osensjøen, i […]

Forhåndsmeldinger for Raskiftet og Kvitvola

Melding med forslag til utredningsprogram er nå tilgjengelig  for Austri Vinds to vindparkprosjekter. Austri Vind DA har startet planleggingsarbeidet for mulige vindkraftverk i Trysil/Åmot og Engerdal kommuner i Hedmark. I den forbindelse er det sendt inn en forhåndsmelding til NVE. En slik melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Meldingen er derfor basert på […]