Folkemøte om Raskiftet

Trysil og Åmot kommuner inviterer til folkemøte om Raskiftet vindkraftverk i Osvang samfunnshus i Osen i Åmot torsdag 3. januar kl. 18.30. Temaet for møtet er presentasjon av fremforhandlet avtaleforslag mellom Trysil og Åmot kommune og Austri Raskiftet DA om økonomisk kompensasjon ved en eventuell utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Politikere og forhandlingsutvalg fra berørte kommuner, […]

Konsesjonssøknad for Raskiftet

Konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot er oversendt til NVE. -Nå når denne søknaden er sendt, har vi nådd en milepæl for arbeidet med vindkraftprosjekter i Innlandet. Konsesjonssøknaden for Raskiftet er den første konsesjonssøknaden for vindkraft som Austri og Eidsiva er involvert i, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind. Det er Austri […]

Støysonekart for Raskiftet

Det er utarbeidet et støysonekart for Raskiftet. Kartet viser hvilke områder som blir berørt, og i hvilken grad. Støysonekart, Raskiftet

Utkast til utredningsprogram – Raskiftet

Her finner du Austri Vinds utkast til konsekvensutredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk. Bakgrunnen for utkastet er også vedlagt. Utkast til utredningsprogram Bakgrunn for utredningsprogram

Folkemøter i Trysil/Åmot og Engerdal

I forbindelse med innsendte forhåndsmeldinger arrangerer NVE offentlige møter om Austri Vinds vindkraftplaner i Trysil/Åmot og Engerdal. Austri Vind vil være tilstede og informere om planene. Trysil/Åmot – Raskiftet vindkraftverkTirsdag 4. oktober kl 19.00, Søre Osen samfunnshus. Engerdal – Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverkOnsdag 5. oktober kl 19.00, Engerdal samfunnshus.