Arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk

Onsdag morgen, 23. juni, ble en person skadet i en arbeidsulykke på Kjølberget vindkraftverk. Ulykken skjedde i forbindelse med installasjon av en vindturbin. Nødetatene kom raskt på plass og den skadde ble fraktet til sykehus, der vedkommende nå får behandling for bruddskader. Politiet og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet om ulykken. Den skadde og personens pårørende […]

Montering av de siste vindturbinene

Arbeidet på Kjølberget vindkraftverk går nå som planlagt. Montering av de tre siste vindturbinene er i gang og samtlige turbinblad med kvalitetsproblem er byttet, og idriftssetting pågår. Siste transport med turbinblad har nå forlatt anlegget. Kjölberget er imidlertid fortsatt et anleggsområde der allmennheten ikke kan ferdes eller oppholde seg av sikkerhetsmessige hensyn.– Jeg vil derfor […]

Arbeidet er i gang igjen

Anleggsvirksomheten har startet opp igjen på Kjølberget vindkraftverk etter noen måneders opphold. I tiden fremover blir det utført utskiftninger av turbinblader på grunn av kvalitetsutfordringer, og de siste tre vindturbinene blir installert. Første transport med nye turbinblad har allerede kommet til anlegget. Transporter av turbinblad vil foregår noen dager hver uke i tiden fremover. Derfor […]

Gjenstående arbeid ved Kjølberget vindkraftverk

Austri Kjølberget DA planlegger å starte opp utbedring av turbinene på Kjølberget vindkraftverk i månedsskiftet april-mai. Turbinene ble tidligere satt på pause på grunn av en hendelse med tilsvarende vindturbiner på et prosjekt i Sverige. Turbinleverandøren Vestas har funnet årsaken til hendelsen og kommet med en løsning på problemet. Dermed starter arbeidet igjen. Det medfører […]

God produksjon på Kjølberget

Til tross for at flere av de ti installerte turbinene på Kjølberget vindkraftverk har hatt pause på grunn av bladprolematikk, har det vært god produksjon. – Det er flere faktorer som spiller inn, men godt med vind, gunstige kraftpriser og ikke minst stabil drift gjør at vi er fornøyd under de rådende omstendightene, sier Magnus […]

Hva er nytt på Kjølberget vindkraftverk?

Austri Kjølberget DA legger ut informasjon her på denne siden som et ledd i å informere publikum og interessenter om prosjektets fremdrift og status. Etter noen uker med varierende vær og aktiviteter, er det nå klart for en oppdatering igjen. En viktig milepæl for prosjektet ble passert før jul da anlegget ble koblet opp mot […]

Informasjon om turbiner som er midlertidig stoppet

Som tidligere informert, er noen av de 10 monterte turbinene på Kjølberget vindkraftverk midlertidig stoppet i påvente av en utredning om årsaken til en hendelse med vindturbiner på et annet prosjekt. Austri Kjølberget har fått mer informasjon om saken. – Selv om den omfattende utredningen fortsatt pågår, fokuserer turbinleverandøren Vestas nå på turbinblad fra en […]

Fortsatt stor aktivitet på Kjølberget

Selv om det har vært utfordrende værforhold den siste tiden, har det likevel vært god fremdrift i byggingen av Kjølberget vindkraftverk. Hittil er det installert 10 av totalt 13 vindturbiner, og inspeksjoner og tester er i gang på flere av dem. På grunn av en hendelse på et annet prosjekt med et lignende vindkraftverk som […]

Ledig stilling som driftstekniker

Austri skal forsterke sin driftsorganisasjon for sitt anlegg på Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommune, og søker i den forbindelse etter driftstekniker. Jobben tilbyr en unik mulighet til å jobbe både praktisk og teoretisk for å kunne optimalisere produksjonen av fornybar energi. Driftstekniker vil være ansvarlig for å drifte og vedlikeholde vindturbinene. Dette gjelder […]

Viktig med sikkerhetsavstand til vindturbiner

Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbiner. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene. Når is løsner fra turbinblad, eller turbinhus, kan såkalt iskast (eller isnedfall) oppstå. Risikoen for å bli truffet av slike isklumper er liten, men kan i verste fall føre til alvorlig skade eller død Når forholdene […]