Forhåndsmeldinger for Raskiftet og Kvitvola

Melding med forslag til utredningsprogram er nå tilgjengelig  for Austri Vinds to vindparkprosjekter. Austri Vind DA har startet planleggingsarbeidet for mulige vindkraftverk i Trysil/Åmot og Engerdal kommuner i Hedmark. I den forbindelse er det sendt inn en forhåndsmelding til NVE. En slik melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Meldingen er derfor basert på […]

Vindmålemast på plass i Innlandet

Austri Vind har montert sin første vindmålemast. Masten er plassert vest for Osensjøen – i Søre Osen  i Trysil kommune. Med den 100 meter høyde målemasten (bildet) på Ulvsjøberget i Søre Osen er Innlandets første vindmålemast et faktum. Masten vil stå opp i opptil to år for å måle vind- og isforhold i området. Det er Kjeller […]

Spennende seminar om vindkraft

Austri Vind snakker om utvikling av vindkraft i Hedmark og Oppland på et seminar om vindkraft den 12. april. Vindkraftseminaret arrangeres i regi av FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø) og finner sted på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær. Fylkesmann Sylvia Brustad åpner seminaret, og blant foredragsholderne er Olje- og energiminister Ola Borten Moe. Daglig leder i Austri […]

Starter montering av vindmålemast

Onsdag 19. januar starter Austri Vind opp arbeidet med å montere vindmålemast i Trysil. – Vi starter opp med å bygge fundamentet for masten, hvor det benyttes helikopter for å fly inn betong. Deretter må dette herde i rundt fire uker, før montering av selve masten med måleutstyret kan starte mot slutten av februar, forteller Ola Børke, […]

Hva er vindmåling?

Alle vindkraftprosjekter må gjennomføre fysiske målinger av vinden i et aktuelt område. Hva betyr dette praksis? For å finne ut om vindforholdene i et område benyttes avanserte datamodeller og -analyser. Men dette er ikke nok – vi må også gjøre fysiske målinger av vinden over en viss periode, for å finne ut mer om det […]

Ja til vindmålemast i Trysil og Engerdal

Denne uken har både Trysil og Engerdal gitt Austri Vind tillatelse til å oppføre vindmålemast i kommunene. Mandag 6. desember ga Trysil formannskap Austri Vind midlertidig dispensasjon til å oppføre vindmålemast på Raskiftet i Søre Osen. Masten med alle tekniske inngrep skal fjernes etter endt prøveperiode så snart det er praktisk mulig. Formannskapsmedlemmene vedtok saken […]

Sammen om vindkraft i Innlandet

Energiselskapene Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi signerer i dag en avtale om etablering av selskapet Austri Vind DA. Austri Vind DA skal arbeide med utvikling av vindkraftprosjekter i Hedmark og Oppland.