Støysonekart for Raskiftet

Det er utarbeidet et støysonekart for Raskiftet. Kartet viser hvilke områder som blir berørt, og i hvilken grad. Støysonekart, Raskiftet

Utkast til utredningsprogram – Raskiftet

Her finner du Austri Vinds utkast til konsekvensutredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk. Bakgrunnen for utkastet er også vedlagt. Utkast til utredningsprogram Bakgrunn for utredningsprogram

Folkemøter i Trysil/Åmot og Engerdal

I forbindelse med innsendte forhåndsmeldinger arrangerer NVE offentlige møter om Austri Vinds vindkraftplaner i Trysil/Åmot og Engerdal. Austri Vind vil være tilstede og informere om planene. Trysil/Åmot – Raskiftet vindkraftverkTirsdag 4. oktober kl 19.00, Søre Osen samfunnshus. Engerdal – Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverkOnsdag 5. oktober kl 19.00, Engerdal samfunnshus.

Målemast montert i Engerdal

Austri Vind har montert en vindmålemast på Gråhøgda, vest for Engerdal sentrum i Hedmark. Den ca 60 meter høye masten skal stå oppe i opptil to år for å måle vindforholdene i området. Dermed er Austri Vinds andre vindmålemast et faktum. Fra før har Austri Vind satt opp en vindmålemast på vestsiden av Osensjøen, i […]

Forhåndsmeldinger for Raskiftet og Kvitvola

Melding med forslag til utredningsprogram er nå tilgjengelig  for Austri Vinds to vindparkprosjekter. Austri Vind DA har startet planleggingsarbeidet for mulige vindkraftverk i Trysil/Åmot og Engerdal kommuner i Hedmark. I den forbindelse er det sendt inn en forhåndsmelding til NVE. En slik melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Meldingen er derfor basert på […]

Vindmålemast på plass i Innlandet

Austri Vind har montert sin første vindmålemast. Masten er plassert vest for Osensjøen – i Søre Osen  i Trysil kommune. Med den 100 meter høyde målemasten (bildet) på Ulvsjøberget i Søre Osen er Innlandets første vindmålemast et faktum. Masten vil stå opp i opptil to år for å måle vind- og isforhold i området. Det er Kjeller […]

Spennende seminar om vindkraft

Austri Vind snakker om utvikling av vindkraft i Hedmark og Oppland på et seminar om vindkraft den 12. april. Vindkraftseminaret arrangeres i regi av FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø) og finner sted på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær. Fylkesmann Sylvia Brustad åpner seminaret, og blant foredragsholderne er Olje- og energiminister Ola Borten Moe. Daglig leder i Austri […]

Starter montering av vindmålemast

Onsdag 19. januar starter Austri Vind opp arbeidet med å montere vindmålemast i Trysil. – Vi starter opp med å bygge fundamentet for masten, hvor det benyttes helikopter for å fly inn betong. Deretter må dette herde i rundt fire uker, før montering av selve masten med måleutstyret kan starte mot slutten av februar, forteller Ola Børke, […]